Stichting Het Holtzfonds

De doelstelling van Stichting Het Holtzfonds omvat het bedrijven van allerlei activiteiten die er toe bij kunnen dragen dat bouwkundige elementen in, aan, bij of op gebouwen - binnen het beschermd stadsgezicht van Gorinchem - behouden worden.

Het vermogen van de stichting is beschikbaar gekomen via een legaat van de oud-inwoner van Gorinchem Dr. A. H. Holtz aan de Stichting Stadsherstel Gorinchem.

Projecten

Hieronder een lijst met projecten waar Stichting het Holtzfonds zich mee heeft beziggehouden en waar nog steeds aandacht aan wordt besteed.

 • Muurschildering in de Weessteeg
 • Muur bij Hamelhuis aan de Kortendijk
 • Rolstoeltoegankelijkheid Lutherse Kerk
 • Dalempoort: plaatsing van kisting tussen oktober en april
 • Gemeentelijke monumenten
 • Aandachtsplek voor de Gorcumse Martelaren
 • Orientatie buiten Gorinchem
 • De 4e verdieping
 • Gebied buiten de Dalempoort, militaire werken, Zalmhaven, voorbeeldstuk Historische meidoornhagen
 • Carillion Nonnenveld
 • Muurschilderingen in het Agnietenklooster, Zusterstraat 30a
 • Lustrumgeschenk aan de burgers van Gorinchem