Stichting Het Holtzfonds

De doelstelling van Stichting Het Holtzfonds omvat het bedrijven van allerlei activiteiten die er toe bij kunnen dragen dat bouwkundige elementen in, aan, bij of op gebouwen - binnen het beschermd stadsgezicht van Gorinchem - behouden worden.

Het vermogen van de stichting is beschikbaar gekomen via een legaat van de oud-inwoner van Gorinchem Dr. A. H. Holtz aan de Stichting Stadsherstel Gorinchem.