Privacystatement

We zijn erop gericht om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en indien dit toch noodzakelijk is, om te allen tijde te voorkomen dat persoonsgegevens in de verkeerde handen vallen of misbruikt worden. Dit geldt ook voor u als u in contact komt met Stichting Stadsherstel Gorinchem. Daarom leggen we u graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies en bezoekersgegevens

Functionele cookies worden geplaatst om de website goed te laten functioneren. Deze vallen buiten de cookiewet en hier hoeft geen toestemming voor gevraagd te worden. Deze cookies worden door uw browser gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te laten werken. We plaatsen zelf geen cookies.

Op onze website worden ook geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij houden geen gegevens bij om uw interesses te volgen of anderszins.

Persoonsgegevens

U kunt zich bij aanmelden voor onze nieuwsbrief die een aantal keer per jaar verstuurd wordt. Daarvoor houden wij alleen uw emailadres bij. Als u zich afmeldt dan wordt uw emailadres uit ons systeem verwijderd.

Als u Vriend of, als bedrijf, Grote Vriend van SSG wordt dan houden wij alleen die gegevens bij die noodzakelijk zijn voor de automatische-incassoprocedure en contactgegevens om u te informeren over onze activiteiten. Als u zich afmeldt als Vriend of Grote Vriend verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

Indien u in contact komt met Stichting Stadsherstel Gorinchem kan het zijn dat we een minimale set aan persoonsgegevens nodig hebben. Voor informatie aanvragen of vragen van algemene aard worden uw contactgegevens slechts tijdelijk bewaard met als doel uw (aan)vragen te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden na onze reactie direct definitief verwijderd.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor automatische incasso of het verzenden van de nieuwsbrief

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 10 juni 2020. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement waarbij we ons houden aan de wetgeving. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voor vragen over ons privacy statement of verzoeken omtrent inzage in, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.