Over ons

Stichting Stadsherstel Gorinchem, of kortweg SSG, zet zich in voor het behoud van het historisch karakter van Gorinchem en versterking van de woonfunctie in de binnenstad.

De SSG verwerft vervallen vaak beeldbepalende panden en laat ze restaureren om ze daarna te verkopen. Dat gebeurt meestal in samenwerking met de gemeente Gorinchem.

De SSG is in 1976 opgericht uit verzet tegen het verdwijnen van oude karakteristieke gebouwen. Gorinchem is een stad met een rijke historie die tot de middeleeuwen teruggaat. Een stad met herinneringen aan dat verleden, zoals woonhuizen, torens, poortjes pakhuizen en gevelstenen. Er is ook veel van het oude verloren gegaan. Onder meer door beschietingen onder Napoleon die grote schade aanrichtten. Daar kwam in latere jaren de vernieuweingsdrift van sommige gemeentebesturen nog bij. Binnen de wallen deden slopers te vaak en onnodig hun werk.

Maar het tij is inmiddels gekeerd en dat is mede te danken aan de SSG, die een dam tegen verder verval wist op te werpen. Sinds haar oprichting heeft de SSG enkele tientallen panden, groot en klein, van de ondergang gered en een bestemming als woonhuis of appartement gegeven. Ook de stad als geheel is ervan opgeknapt.

Doelstellingen

  • Restauratie van vervallen monumenten en andere beeldbepalende panden
  • In actie komen bij bedreiging van de binnenstad
  • Het geven van adviezen bij restauratie en renovatie
  • Het uitgeven van publicaties over monumenten

ANBI-status

SSG heeft per 1 juli 2017 de ANBI-status. Dit betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Kijk voor meer informatie over de ANBI-status en de voorwaarden voor aftrek op de site van de belastingdienst.

Beleidsplan

SSG heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2019 tot 2024. Hierin staan de doelstelling, werkwijze en financiering beschreven.

Jaarcijfers

Om de ANBI-status te kunnen behouden moeten de jaarcijfers gepubliceerd worden. Dit is normaalgesproken onderdeel van ons jaarverslag, maar zijn hier ook apart in te zien.