Appeldijk 37

1987

Gerealiseerd in 1987

Architect: Atelier Nieuwstad, D. G. van Leenen, Gorinchem

Dit op zichzelf vrij eenvoudige pand (een rijksmonument) kwam door toedoen van een particulier in handen van de SSG. Stichting Stadsherstel restaureerde dit vroeg-19e-eeuwse pand door onder andere de toegang vanaf de Appeldijk naar de Blauwe Haansteeg te verleggen.