Kalkhaven/Spaarpotsteeg

1999

Gerealiseerd in 1999

Architect: Groeneweg & van der Meijden, Dordrecht

Ooit stond in de Spaarpotsteeg een rij huizen die onbewoond waren verklaard en halverwege de jaren '70 werden gesloopt. Ook aan de Kalkhaven waren grenzend aan dit gebied gaten gevallen. In 1978 lanceerde de SSG voor het eerst een plan voor nieuwbouw op de vrijgekomen plek. Om verschillende redenen kon pas 20 jaar later een achttal nieuwbouwhuizen worden opgeleverd. Ook werd een bioscoopzaal in het plan opgenomen.