Renovatie Wolpherenwal 1

Winnaar van de Stadsherstel publieksprijs

Het wachthuisje aan de Wolpherenwal, genoemd naar een dorpje dat ooit ten westen van Gorcum lag, ligt er een beetje vreemd bij ten opzichte van de Westwagenstraat en de rest van de bebouwing. Er is in die hoek van de binnenstad dan ook veel veranderd. In 1818 werd de Canselpoort vanwege de zeer bouwvallige staat gesloopt. In 1819 werd het Kanaal van Steenenhoek aangelegd. Toen in 1890 het Merwedekanaal en de Grote Merwedesluis werden aangelegd werd het 3e bastion afgegraven en kwam de wal een meter of 10 verder naar buiten te liggen. Toen het wachthuisje in 1835 werd gebouwd stond het met de achterzijde evenwijdig aan de wal.

Het wachthuis is gebouwd in opdracht van defensie en bleef tot in 1973 in hun bezit. Het heeft een typische stijl voor wachthuizen met een loggia en rondbogen. Wachthuizen van andere vestingsteden hebben, hoewel anders geproportioneerd, eenzelfde vorm.

Het gebouw werde in de 19e eeuw gebruikt door rijks- en stadscommiezen. Dit waren ambtenaren die toezicht hielden op de inning van accijnzen. Deze accijnzen verdwenen samen met de commiezen. Begin 1900 is het pand verbouwd tot woning voor officieren en hun gezin. Het dak van het gebouw werd opgehoogd door een mansardekapconstructie om zo een bruikbare zolderverdieping te maken.

.De buitenkant is nu geheel gerenoveerd en de binnenkant is verbouwd tot kantoor. Ook het achterliggende groen is aangepakt.