Verbouwing café De Canse Poort

In dit pand van rond 1890 heeft tot het sluiten van Café De Canse Poort altijd horeca gezeten. De naam komt van de nabij gelegen poort, die al begin 1800 gesloopt is. In de beginjaren heette het café "Het Wapen van Gorcum"

Lange tijd is het café bestierd door een aantal generaties van de familie Buiteman. In 1897 nam Nicolaas Buiteman het over van H. van Dorst en noemde het "Stations Koffiehuis". Hij droeg de zaak over aan zijn zoon Jo Buiteman. In 1952 droeg Jo het weer over aan de derde generatie: Jan Buiteman. Die heeft het café, dat ondertussen "De Canse Poort" was gaan heten, tot 1981 samen met zijn vrouw Dien gerund. Omdat er geen volgende generatie Buiteman was werd het verkocht aan anderen.

Na het sluiten van het café is er vanwege beleid van de gemeente geen nieuwe horeca gekomen. Het café is verbouwd tot woning. De woonruimte erboven is gerenoveerd.