Renovatie Groenmarkt 3

Winnaar van de Stadsherstelprijs

Het achterste deel van het pand is gebouwd rond 1400. Niet lang daarna wordt het toegevoegd aan het Sint Agniete klooster dat liep van de Boerenstraat tot aan de Grote Markt. De zusterstraat en de zustersteeg bestonden toen nog niet. In 1572 kwam er een eind aan het klooster toen het door de watergeuzen werd verwoest. Het pand aan Groenmarkt 3 bleef daarbij wonderwel gespaard. In de eeuw erna is het voornamelijk in gebruikt als woonhuis. In tegenstelling tot het achterste gedeelte is het voorhuis relatief nieuw. Het is ergens tussen eind 17e en begin 18e eeuw gebouwd.

In 1913 wordt de boel flink onder handen genomen. Er komen ramen bij in de zijgevel en het interieur wordt volledig verbouwd. In de jaren ‘40 is de benedenverdieping in gebruik als winkel. Er wordt een vergunning aangevraagd om voor de voorgevel een etalagekast te bouwen met daarop de tekst "IN-DEN-PARADIJSVOGEL". De etalagekast heeft wel wat weg van de semi-overdekte terassen die je nu op de Grote Markt hebt. Maar waar het daar wel werd toegestaan ging het feest toen niet door. De vergunning werd afgewezen.

In de jaren ‘60 is Muziekschool Alblasserwaard Vijfheerenlanden er gevestigd. Die verhuisde later naar de Haarstraat en daarna naar de Boerenstraat. In de jaren ‘70 en ‘80 zit er het M.A.I.C., het maatschappelijk advies en informatiecentrum. In die jaren en de jaren erna wordt er veel en vaak en vooral aan de binnenkant van alles verbouwd en vertimmerd.

Het pand met lijstgevel en typisch 18e eeuwse schuine dak en hoge ramen is nu volledig gerenoveerd. Beneden is het verbouwd tot bedrijfsruimte en boven tot een woning. Het is een bijzondere plek, want het achterste gedeelte is misschien wel het oudst bewaard gebleven woonhuis van Gorcum.