Helmsteeg 10

"Anna Jansdochter genaemt Anna Muggen gevraecht hoelange zij de tooverije ge-pleecht heeft, zeyt ontrent 13 jaren, woendende in 't huys 't Helmsteechsken, zeyt dat den duyvel bij haer quam als een jongman. Zeyt dat den sathan haer beloifde 200 karolusgulden te geven ende dat hij haer 10 stuyver op de handt gaff zonder meer."

(Archief Stadsbestuur 4166, p. 183)